{
  "admin_label": "Skladišče v trgovini: Testna trgovina",
  "external_id": null,
  "physical_store": {
    "id": 1,
    "admin_label": "Testna trgovina",
    "external_id": "1-trgovina",
    "public_name": {
    "__": "Testna trgovina"
    },
    "opened": "2023-12-03T07:15:00Z",
    "closed": "2023-12-03T07:15:00Z",
    "address": {
    "city": "Medvode",
    "company": "Firma d.o.o.",
    "line1": "Ulica bratov Novak 12",
    "line2": "4. nadstropje",
    "postCode": "1215"
    },
    "latitude": 34.43444,
    "longitude": 45.23234,
    "order_weight": 2,
    "node_id": null
  },
  "public_in_store": null
}
... //minimal
{
  "admin_label": "Skladišče 1",
}